Skip to main content

Sukladno situaciji u kojoj se kontinuirano nalazimo molimo sve naše klijentice i klijente da treniraju s maskama, to je jedan od načina prevencije širenja zaraze i suzbijanja ponovnog zatvaranja i nemogućnosti treniranja. Molimo vas da još jedan sat u danu posvetite odgovornom ponašanju i da zajedno pobijedimo ove trenutke u životu i mislimo jedni na druge.

Hvala vam!