Skip to main content

VODIČ PLANKdošlice

Dobrodošli!

Drage naše buduće klijentice i klijenti, izabrali ste studio u kojem je PLANK omiljena vježba, smijeha ne nedostaje, a rezultati su ekstremno brzo vidljivi. Jeste li spremni biti redoviti vježbači i vježbati u dobroj atmosferi gdje se od vas očekuje da uživate u treningu kao pravi rekreativci kojima će biti ispunjeni svi ciljevi?

Pa krenimo…

Skinite našu aplikaciju:


iOS


Android

Zatražite pristup i upis u aplikaciju na broj 091/2206105. Upišite svoj mail i lozinku koja vam je zadana prilikom telefonskog poziva, a kada uđete u aplikaciju bit će vam vidljiv kalendar. Na kalendaru s rasporedom crveni termini označavat će vaše rezervirane treninge, dok siva boja označava da je termin popunjen, a bijelom bojom označeni su još uvijek slobodni termini za trening. Trening je potrebno otkazati najkasnije 12h prije treninga inače se isti računa kao dolazak. Pored termina vidljivi su lokoti, crni lokoti ukazuju da je termin unutar 12h do početka te da ga više nije moguće otkazati, dok bijeli lokoti znače da se termin još uvijek može otkazati. Na donjoj alatnoj traci možete pronaći rubriku za online treninge, poveznice na sve bitne sadržaje Studija PLANK te svoj korisnički profil na kojem možete vidjeti sve svoje prošle i buduće termine.

Pravilnik Studija PLANK

Članarinu je potrebno iskoristiti unutar 30 dana od dana korištenja prvog uplaćenog treninga, osim izuzetka kao što su bolest ili unaprijed najavljeno putovanje, time se članarina produžuje za 10 dana. Treninge nakon 60 dana nije moguće iskoristiti bez obzira na razloge nedolaska. 

Ovim putem važno je da naglasiti da je vrijeme za otkazivanje treninga isključivo najkasnije 12h prije termina koji ste zakazali. Niti jedan instruktor nema funkciju na aplikaciji koja bi bila drugačija od funkcija klijenata i ne može vam otkazati trening unutar 12h te će se isti uvijek smatrati iskorištenim. Također vas molimo da poštujete vrijeme ostalih vježbača te da ne rezervirate dva termina u danu i potom jedan od dva otkazujete u zadnji tren kada se odlučite za termin na koji možete stići. Uz to molimo da ne dolazite nenajavljeni u ranije termine od unaprijed rezerviranog jer će se smatrati korištenim kao dva termina u istome danu.

Nije moguće dodavanje novih članarina na aplikaciju bez unaprijed uplaćene članarine. Drop in satovi također će se moći rezervirati isključivo unaprijed uplaćenim brojem treninga.

Važno je naglasiti da je prvi termin potrebno zakazati telefonski (0912206105), a zatim uplatiti iznos za probni sat (100 kn) na žiro račun Studija i tada će isti biti moguće rezervirati prema raspoloživosti. Termin se smatra iskorištenim ukoliko je klijent rezervirao termin, a nije došao ili otkazao termin 12h prije dolaska. Nakon odrađenog prvog sata moguće je platiti članarinu za nadolazeće termine koje potom sami rezervirate preko PLANK aplikacije.